• Mar 27 Tue 2012 16:52
 • 長進

 

 好久沒回來這裡,看了看以前的文章,

 發現自己一點長進也沒有。

sless 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

http://slesswu.blogspot.com/

來這邊看我吧,謝謝大家。(一鞠躬)

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Oct 09 Fri 2009 02:29
 • 感冒

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Sep 14 Mon 2009 16:58
 • 經痛

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Aug 30 Sun 2009 01:51
 • 聊天

 

 

 跟很久很久沒有聊天的沁宜聊天,一直聊天早上七點,

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • Jul 22 Wed 2009 19:54
 • 行程

 

   

                                                                                                                           

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 • May 11 Mon 2009 15:28
 • 黑暗

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

 

sless 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()